Om materialet segelduk

För att definiera produkten segelduk, som finns att köpa på marknaden idag, så kan man säga att detta material är anpassat för segling och har från allra första början härstammat från båtindustrin. I Sverige är det allt vanligare att man använder sig av segelduk eller, som man finare uttryckt brukar kalla det för, ett solsegel.
Segelduk är ett mycket mångsidigt material som brukar användas flitigt av de svenskar som på ett eller annat sätt är aktiva inom båtbranschen. Hur vill man då att ett segel ska se ut? Man kan rätt snabbt konstatera att utseendet på de olika segelduksprodukter som finns och de segel man har på en båt oftast är lika. Men det är viktigt då att komma ihåg att det är två helt skilda produkter.

Segelduken är populär

Ett båtsegel som man brukar ha till segelduken brukar man rätt snabbt konstatera att den är byggd för att man ska kunna fånga upp vindar, säger man däremot att båtseglet inte alltid blir rätt som man har tänkt sig från första början. Så för att diskutera detta mer ingående så kan man säga att segelduken är väldigt bra att ha men man ska vara observant på att den har mycket kortare livslängd än något annat material som är till för båten.

Med helt vanliga segel som finns, så är detta givetvis svårare att uppnå till och därav brukar det vara som så att segelduken i regel brukar hänga som en banan i själva luften och är rätt svårt att gå miste om när man tittar på båtar.